Vertical farming

Vertical Farming? Urban farming? Verticale landbouw? Stadslandbouw?
Het is de toekomst maar wat is het eigenlijk?

Wat is vertical farming?

Een van de trends in de landbouw is het produceren van voedsel in zogenaamde Vertical Farms. Heel simpel gezegd: het zijn kassen maar dan in een gebouw waarbinnen gewassen worden gekweekt in verticaal gestapelde lagen.
De officiële definitie van vertical farming: een methode om gewassen te verbouwen, “meestal zonder aarde of licht, in bedden die verticaal zijn gestapeld in een gebouw met een gecontroleerde omgeving met gebruik van LED-licht.”

Waarom vertical farming?
Het doel van vertical farming is optimale groeiomstandigheden creëren tijdens de ontwikkeling van de planten, omstandigheden die bijna optimaal zijn voor elke individuele plant!

Moderne vertical farms regelen verlichting, vochtigheid, temperatuur en voedingsstoffen met geavanceerde sensoren en klimaatbeheersingssystemen.

Een gesloten omgeving kan gewassen beschermen tegen invloeden van buitenaf zoals slecht weer of rampen zoals orkanen, stormen, droogtes of overstromingen. Dezelfde weersomstandigheden het hele jaar door zorgen voor ideale omstandigheden voor perfecte gewassen. Daarnaast kan je verse groenten verbouwen in gebieden waar minder daglicht is, denk aan de noordelijke gebieden. Daartegenover kun je gewassen telen in warme landen waar water schaars is zoals woestijngebieden.

Bij traditionele landbouw vindt 30% van al het voedsel zijn weg niet naar de consument, hetzij omdat vraag en aanbod momenten niet overeenkomen of bederf tijdens transport, of omdat het besmet is met bacteriën. Verticale landbouw produceert voedsel waar het nodig is

Wat zijn de voordelen van vertical farming?
Er zijn veel voordelen bij vertical farming. Schone gezonde gewassen produceren zonder chemicaliën en pesticiden. Door het gesloten systeem hebben ongedierte, ziektes en plagen minder kans op schade aan een gewas. Een ander voordeel is dat producten het hele jaar door en dicht bij de markt kunnen worden geproduceerd, waardoor hoge transportkosten en bijbehorende CO2-uitstoot worden vermeden.

Hebben we nog steeds zonlicht nodig?
Niet echt. Een oud gebouw dat al een tijdje leeg staat, zou een geweldig object zijn, zelfs als er geen daglicht is. De keuze voor sloop of renovatie is vanwege de kosten niet altijd de beste oplossing. Met vertical farming is het mogelijk om op een nieuwe manier gebruik te maken van (ongebruikt) (agrarische) vastgoed.

Verlichting is een belangrijk onderdeel van indoor farming. LED-licht is gunstig voor vertical farming omdat het gebruikte LED-licht alleen die lichtfrequenties kan uitzenden die de planten nodig hebben.

Voordelen:

  • Vermindering watergebruik
  • Hogere productiviteit per vierkante meter
  • Jaarrond verse producten
  • Gezonde voedselvoorziening
  • Vermindering CO2-uitstoot / verbeteren van de luchtkwaliteit
  • Verminderen van fossiele brandstoffen
  • Recycling van organisch afval
  • Hergebruik oude en leegstaande panden en Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Wij combineren geavanceerde verticale landbouwtechnologie (vertical farming) met traditionele tuinbouw praktijken en telen jaarrond ultra lokaal, superverse en zeer gezonde producten. Deze manier van telen betekent dat we geen gebruik maken van chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden met een minimaal waterverbruik. Dit betekent ook dat we dicht bij onze klanten kunnen telen wat het aantal voedselkilometers en voedselverspilling tot een minimum beperkt terwijl het de kwaliteit en houdbaarheid maximaliseert. Win-win!